حالا ثبت نام کنید
پروژه ها پروژه ها دوره های آموزشی هستند
پروژه یک فصل پنجم زیست شناسی پیش
پروژه دو فصل یک زیست شناسی پیش فصل دو زیست شناسی پیش
ویدئو ها آخرین ویدئو های بارگذاری شده در سایت

۱.محاسبه فراوانی الل ژنتیک جمعیت

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

۲.ژنتیک جمعیت محاسبه فراوانی الل

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

۳.ژنتیک جمعیت تعادل

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

۴.ژنتیک جمعیت تعادل و بیماری ها

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

۵.ژنتیک جمعیت بیماری و گروه خونی

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

۶.ژنتیک جمعیت صفان ان اللی

جهت دانلود آزمون و جزوه ی مربوط به این...

اخبار جدیدترین اخبار سایت

رازهایی برای مدیریت زمان

اطراف خودتون رو خلوت کنید و لیست کارهایی که...